Uczestnicy:

Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby wykonujące zadania tej służby.

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Liczba godzin: 32

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu z BHP.

Masz pytania? Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja