Uczestnicy:

Pracodawcy, którzy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców:

  • zatrudniających do 10 pracowników,
  • lub zatrudniających do 20 pracowników – zakwalifikowanych do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Cel szkolenia:

Uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • identyfikacja i analiza zagrożeń zawodowych
  • oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwo i ochronę zdrowia,
  • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia,
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
  • określania niezbędnych działań profilaktycznych, metod i organizacji szkolenia w dziedzinie BHP.

Liczba godzin: 64

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu z BHP.

Masz pytania? Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja