Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Windykacja – porady praktyczne, aspekty cywilnoprawne i karnoprawne – co może zrobić wierzyciel” organizowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z najważniejszymi aspektami windykacji należności oraz procedurami, które mogą stosować przedsiębiorcy dochodzący zapłaty od swoich dłużników. Jak zabezpieczyć uzyskanie płatności jeszcze na etapie zawierania umowy, jak monitować swoich kontrahentów, jakie działania są dozwolone, a jakich podejmować nie wolno. Nadto podczas szkolenia omówione zostaną zasady prowadzenia tzw. twardej windykacji łącznie z dochodzeniem zapłaty przed sądem, a także aspekty prawa karnego, które mogą być przydatne przy dochodzeniu zapłaty.

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, pracowników działów windykacji, oraz wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy stykają się z tematyką odzyskiwania należności od kontrahentów.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą teorii i praktyki związanej z prowadzeniem windykacji w przedsiębiorstwie, będą mieli okazję podzielić się swymi doświadczeniami, a także poznać doświadczenia innych przedsiębiorców, poznają kilka mechanizmów pozwalających na skuteczniejsze odzyskiwanie należności. W trakcie szkolenia uczestnicy będą również rozwiązywać rozmaite stany faktyczne zaczerpnięte z autentycznych procesów sądowych oraz pracować na wzorach dokumentów.

Szkolenie poprowadzi pani Maja Grzegorczyk – wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, radca prawny, specjalista prawa pracy, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych.

Szkolenie odbędzie się dnia 4 marca 2016 r. w godzinach 9.00 – 16.00 w Gorzowie Wielkopolskim, miejsce szkolenia: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 95, sala nr 12.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie na stronie internetowej PFP – wejdź tutaj.
W razie pytań, prosimy o kontakt do pani Izabelli Maruszczak, tel.: (91) 312 92 22, e-mail: i.maruszczak@pfp.com.pl

Program szkolenia do pobrania tutaj.