Zapraszamy do udziału w projekcie „Doskonalenie kadr medtycznych – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”. W ramach projektu odbędzie się szereg bezpłatnych szkoleń w woj. Lubuskim oraz Zachodniopomorskim.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.pielegniarka

http://www.zdz.com.pl/projekty­unijne/projekty­w­trakcie­realizacji/doskonalenie­kadr­medycznych­kursy­kwalifikacyjne­i-specjalistyczne­dla­pielegniarek­i­poloznych­nr­wnd­powr­05­04­00­00­05015/

Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez objęcie kursami kwalifikacyjnymi lub specjalistycznymi i zdaniemegzaminu końcowego 4030 osób w tym nie mniej niż 65 mężczyzn – kadr medycznych pielęgniarek i położnych z terenu 8 województw : Dolnośląskie, Kujawsko­pomorskie, Lubuskie, Łódzkie, Opolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, w tym co najmniej 40% pielęgniarek i położnych (1612 osób) współpracujących z placówką świadcząca podstawową opiekę zdrowotną, w zakresie dziedzin związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi kraju oraz co najmniej 40% pielęgniarek i położnych w zakresie: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla PP w terminie do 31.03.2018 roku.

Dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej: 6 678 976,35 PLN


W ramach projektu zapewniamy:

  • bezpłatne materiały szkoleniowe
  • catering na zajęciach teoretycznych (obiad + serwis kawowy)
  • zwrot za dojazdy
  • zwrot za noclegi

OFERTA SZKOLEŃ NA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

2016

1. „Pielęgniarstwo geriatryczne” – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek ( X 2016)

2. „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych ( X 2016)

2017

1. „Pielęgniarstwo psychiatryczne” – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek ( IV 2017)

2. „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” – kurs specjalistyczny dla

pielęgniarek i położnych (X 2017)

3. „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

(dla mgr lub specjalistek) ( VII 2017)

2018

1. „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych ( I 2018)

2. „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych po licencjacie lub specjalizacji (I 2018)

OFERTA SZKOLEŃ NA WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

2017

1. „Pielęgniarstwo geriatryczne” – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

2. „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

3. „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

4. „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

2018

1. „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

 

[box type=”info” style=”rounded”]ZAPRASZAMY WYKŁADOWCÓW I DOSTAWCÓW CATERINGU DO SKŁADANIA SWOICH OFERT, szczegóły tutaj: http://zdz.gorzow.pl/zapytania-ofertowe/[/box]

 

Bliższe informacje: tel. 510 134 353 wzdz.czechowicz@wp.pl

WZDZ
ul. Sikorskiego 95, 66­400 Gorzów Wlkp.
tel./fax 95 720 73 25
www.zdz.gorzow.pl
zdz@zdz.gorzow.pl

logotypy-do-pielęgniarek