Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty poza formułą ZIT z RPO Lubuskie 2020”, które odbędą się 21 września 2015 r. w Sulechowie oraz 24 września 2015 r. w Gorzowie Wlkp.

Podczas spotkań omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach konkursu Nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/15 z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.4 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałania 7.4.1 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Spotkania odbędą się w:

– 21 września 2015 r. w Sulechowie: Dom Kultury w Sulechowie, Aleja Wielkopolska 3;

– 24 września 2015 r. w Gorzowie Wlkp.: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Sulechowie prosimy o wypełnionego formularza na adres email: infoue@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach 14-18 września 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -480; -454 (dot. spotkania w Sulechowie).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: lpi@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach 14-23 września 2015  r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerami telefonów: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

FORMULARZ

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

Serdecznie zapraszamy!