Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór młodych osób w wieku 15-18 lat do jednostek, w których będą mieli możliwość bezpłatnego ukończenia szkoły, zdobycia zawodu, uczestnictwa w wielu przedsięwzięciach opiekuńczo-wychowawczych czy kursach zawodowych. Gwarantujemy bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników OHP wraz z całodobową opieką wychowawców.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP www.lubuska.ohp.pl w zakładce REKRUTACJA.