„Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać Silne strony/
„Barrierenreduzieren – gemeinsame Stärkennutzen”

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, iż Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, jako jeden z parterów, rozpoczął realizację projektu : „Bez granic: nauka-praca-życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim. Rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”, nr. umowy: 85016185.

Główne cele projektu:

• Opracowanie wspólnego jednolitego transgranicznego modelu orientacji zawodowej w polsko-niemieckim regionie pogranicza na przykładzie Euroregionu Pro Europa Viadrina, dopasowanego do potrzeb uczniów, szkół i rodziców oraz euroregionalnego Rynku pracy.
• Praktyczne wypróbowanie instrumentów i metod z uwzględnieniem regionalnych i prawnych uwarunkowań ramowych.
• Wspieranie wymiany interkulturowej uczniów i nauczycieli poprzez wspólne praktyczne działania w dziedzinie orientacji zawodowej i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Cele szczegółowe:

• Opracowanie, wypróbowanie i wdrożenie transgranicznego modelu orientacji zawodowej łącznie z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, która będzie mogła być zastosowana na terenie Euroregionu i uczyni rynek kształcenia zawodowego bardziej atrakcyjnym i transparentnym.
• Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez wskazywanie różnorodnych możliwości.
• Pokonywanie barier i podnoszenie kompetencji interkulturowych.
• Zmniejszenie zjawiska odpływu ludności z Euroregionu.
• Najważniejsze rezultaty projektu to:
• Poprawa transgranicznych możliwości wykorzystania orientacji zawodowej dla dzieci i młodzieży (od 5. klasy).
• Opracowanie transgranicznego modelu orientacji zawodowej dla szkół Euroregionu Pro Europa Viadrina.
• Podniesienie kompetencji i uwrażliwienie uczniów na proces wyboru zawodu.
• Wyższe kompetencje doradcze personelu nauczycielskiego.

Grupy docelowe projektu:

• Nauczyciele / pracownicy dydaktyczni, uczniowie szkół z regionu.
• Instytucje, placówki edukacyjne.
• Rodzice, dziadkowie.
• oraz inne osoby/instytucje zaangażowane w temat.

Rezultaty projektu:

• Wymiana doświadczeń, wyjazdy studyjne, sprawdzone modele, instrumenty i metody.
• Zbiór przykładów dobrych praktyk, wytycznych i check-list.
• Trwała sieć partnerska .
• Wzmocnione kompetencje młodzieży w zakresie dokonywania wyboru zawodu.
• Wyższe kompetencje doradcze personelu nauczycielskiego.

Projekt finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego