Komunikat z dnia 13.05.2022

Szanowni Państwo,

Poniżej podajemy informację o planowanym pośrednictwie zawodowym:

Informacja zostanie przekazana również uczestnikom bezpośrednio.

Lp.Forma wsparcia:Data:Godzina:Miejsce:Pośrednik Pracy:
1Pośrednictwo Pracy20.05.202208.00-10.00WZDZ Gorzów Wlkp.Anna Packo
2Pośrednictwo Pracy20.05.202210.00-12.00WZDZ Gorzów Wlkp.Anna Packo
3Pośrednictwo Pracy20.05.202212.00-14.00WZDZ Gorzów Wlkp.Anna Packo

Komunikat z dnia 04.05.2022 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy informację o harmonogramie szkolenia „Florysta z obsługą kasy fiskalnej”.

Podajemy również informację o planowanym stażu zawodowym:

Lp.Numer uczestnika:Nazwa i adres Pracodawcy:Okres odbywania stażu:Godziny odbywania stażu:Nazwa stanowiska:Imię i nazwisko opiekuna:
12Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 9511.05.2022 r. 10.08.2022 r.08.00 – 15.00Asystent ds. Kadr i PłacKatarzyna Pieczyńska

Komunikat z dnia 28.04.2022

Szanowni Państwo,

Poniżej podajemy zaplanowane terminy kolejnych  działań projektowych.

Indywidualne doradztwo zawodowe:

Lp.Numer uczestnika:Forma wsparcia:Data:Godzina:Miejsce:Doradca zawodowy:
18Indywidualne Doradztwo Zawodowe04.05.202209.00-12.00WZDZ Gorzów Wlkp.Wanda Zarakowska

Komunikat z dnia 22.04.2022

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy aktualizację harmonogramu szkolenia Kadry i Płace.

Forma wsparcia:Data:Godzina:Miejsce:Wykładowca:
Szkolenie Kadry04.04.2022
06.04.2022
11.04.2022
13.04.2022
19.04.2022
20.04.2022
21.04.2022
22.04.2022
25.04.2022
26.04.2022
27.04.2022
28.04.2022
16.00-20.00ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.Maria Kociuba/
Barbara Zarakowska/
Katarzyna Pieczyńska

Komunikat z dnia 22.04.2022

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy informację o planowanym indywidualnym  doradztwie zawodowym.

Informacja przekazana zostanie również drogą telefoniczną.

Numer uczestnika:Data doradztwa zawodowegoGodzina:MiejsceDoradca:
729.04.202209.00-12.00WZDZ Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 95Zbigniew Staszak

Komunikat z dnia 05.04.2022

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy harmonogram szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera”

Komunikat z dnia 31.03.2022 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy informację o planowanym indywidualnym  doradztwie zawodowym. Informacja przekazana zostanie również drogą telefoniczną.

Numer uczestnika:Data doradztwa zawodowego:Godzina:Miejsce:Doradca:
307.04.202210.00-13.00WZDZ Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 95Wanda Zarakowska

Komunikat z dnia 28.03.2022 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy informację o planowanym indywidualnym  doradztwie zawodowym. Informacja przekazana zostanie również drogą telefoniczną.

Komunikat z dnia 25.03.2022 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy informację o planowanym indywidualnym  doradztwie zawodowym. Informacja przekazana zostanie również drogą telefoniczną.

Numer uczestnika:Data doradztwa zawodowego:Godzina:Miejsce:Doradca:
401.04.2022 r.10.00-13.00WZDZ Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 95Zbigniew Staszak
501.04.2022 r.10.00-13.00WZDZ Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 95Wanda Zarakowska

Komunikat z dnia 23.03.2022 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy informację o planowanym indywidualnym  doradztwie zawodowym. Informacja przekazana zostanie również drogą telefoniczną.

Numer uczestnika:Data doradztwa zawodowego:Godzina:Miejsce:Doradca:
130.03.2022 r.10.00-13.00WZDZ Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 95Zbigniew Staszak
230.03.2022 r.10.00-13.00WZDZ Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 95Wanda Zarakowska

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP. ZAPRASZA DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Azymut – lepsza przyszłość. Aktywizacja NEET w dobie COVID – 19” nr POWR.01.02.01-08-0002/21.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2021 r. – 31.03.2023 r.

CELEM PROJEKTU jest wzrost aktywności zawodowej 40 os. (25K, 15M) biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w tym 5 ON, w wieku 15-29 lat, należących do grupy NEET z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej w poddziałaniu 1.3.1, poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację  zawodowo – edukacyjną. realizowaną przez instrumenty i usługi rynku takie jak poradnictwo/doradztwo zawodowe oraz szkolenia lub staże do III 2023 roku.

KRYTERIA JAKIE MUSISZ SPEŁNIAĆ BY ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANYM:

  • wiek 15 – 29 lat,
  • brak zatrudnienia,
  • zamieszkanie na terenie woj. lubuskiego,
  • utrata zatrudnienia po 1.03.20r. w wyniku pandemii COVID-19 (min.80% zgłoszeń).

OFEROWANE WSPARCIE:

  • indywidualne doradztwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • inne np. pośrednictwo pracy.

ZA UDZIAŁ W SZKOLENIACH I STAŻACH ZAWODOWYCH WYPŁACANE JEST STYPENDIUM !

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Biuro projektu:

ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 95 720 73 25, 510-134-411

e-mail:   wzdzbwe@zdz.gorzow.pl

Załączniki do pobrania:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą  – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, 65 – 036 Zielona Góra.