WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP. ZAPRASZA DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Azymut – lepsza przyszłość. Aktywizacja NEET w dobie COVID – 19” nr POWR.01.02.01-08-0002/21.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2021 r. – 31.03.2023 r.

CELEM PROJEKTU jest wzrost aktywności zawodowej 40 os. (25K, 15M) biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w tym 5 ON, w wieku 15-29 lat, należących do grupy NEET z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej w poddziałaniu 1.3.1, poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację  zawodowo – edukacyjną. realizowaną przez instrumenty i usługi rynku takie jak poradnictwo/doradztwo zawodowe oraz szkolenia lub staże do III 2023 roku.

KRYTERIA JAKIE MUSISZ SPEŁNIAĆ BY ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANYM:

  • wiek 15 – 29 lat,
  • brak zatrudnienia,
  • zamieszkanie na terenie woj. lubuskiego,
  • utrata zatrudnienia po 1.03.20r. w wyniku pandemii COVID-19 (min.80% zgłoszeń).

OFEROWANE WSPARCIE:

  • indywidualne doradztwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • inne np. pośrednictwo pracy.

ZA UDZIAŁ W SZKOLENIACH I STAŻACH ZAWODOWYCH WYPŁACANE JEST STYPENDIUM !

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Biuro projektu:

ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 95 720 73 25, 510-134-411

e-mail:   wzdzbwe@zdz.gorzow.pl

Załączniki do pobrania:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą  – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, 65 – 036 Zielona Góra.