Działanie 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Oddolne inicjatywy edukac
yjne na obszarach wiejskich


„Akademia umiejętności – Internet i ja”
 Projekt realizowany w okresie  od 01-09-2009 r.. do 31-12-2009r. przez   Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Słubicach  na podstawie umowy  nr UDA-PO KL.09.05.00-08-022/09/00

W ramach Działania 9.5  Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich „Akademia umiejętności – Internet i ja ”  zaprasza na szkolenie z  zakresuPodstaw obsługi komputera.
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z budową komputera, obsługą systemu Windows,  edytora tekstu,  arkusza kalkulacyjnego, zapoznanie z programem do prezentacji multimedialnych oraz  korzystania z Internetu

W ramach szkolenia  oferujemy:

  • Materiały szkoleniowe i podręczniki
  • Poczęstunek
  • Ubezpieczenie NWW w trakcie trwania kursu
  • Zwrot kosztów dojazdu

Rekrutacja do 13-11-2009r.

Biuro Projektu:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Paderewskiego 23 , 69-100 Słubice
Tel: 095 758 3013
Tel. Kom. 0510 134 323
e-mail: okzslubice@o2.pl

osoby do kontaktu:

Rupińska Elżbieta, Kubiak Marzanna

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie należy wypełnić Formularz rekrutacyjny i dostarczyć do Biura Projektu (osobiście, za pośrednictwem poczty) lub za pomocą poczty elektronicznej, pod adres: okzslubice@o2.pl