akademia_umiejetnosci_europejskich

Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci
Działanie IVT – Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się

„Akademia Umiejętności Europejskich”

nr 2012-1-PL1-LEO01-27115

Projekt realizowany w okresie od 01 października 2012 r. do 31 maja 2013 r.
w tym 3-tygodniowe praktyki w Hiszpanii od 03 marca 2013 r. do 25 marca 2013 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
w partnerstwie z Europa: Movilidad Estudiantil w Pedreguer (Hiszpania).

Celem projektu jest: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans 20 uczniów Zespołu Szkół nr 1 WZDZ (15 kobiet i 5 mężczyzn) na krajowym i europejskim rynku pracy do 31.03.2013r.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie następujące zajęcia:

 1. Język hiszpański na poziomie podstawowym, z uwzględnieniem słownictwa dotyczącego branży fryzjerskiej oraz przeciwpożarniczej i słownictwa związanego z komunikacją w życiu codziennym: 100 godz., w tym 80 godz. w Polsce i 20 godz. w Hiszpanii.
 2. Przygotowanie kulturowe: zajęcia ukierunkowane na zapoznanie się uczniów/uczennic
  z kulturą panującą w Hiszpanii, zwyczajami, stylem życia w środowisku pracy i prywatnym, zapoznanie z topografią miasta, korzystaniem z usług poczty, dokonywaniem zakupów itp.:
  58 godz., w tym 10 w Polsce i 48 godz. Hiszpanii realizowanych w formie wydarzeń kulturowych.
 3. Przygotowanie pedagogiczne: mające na celu kształtowanie świadomości narodowej
  w strukturach Unii Europejskiej, budowanie poczucia tożsamości, przynależności, wzmocnienie ważności godnego reprezentowania kraju na zewnątrz itp.: 10 godz. w Polsce.
 4. 3-tygodniowe praktyki zawodowe w salonach fryzjerskich oraz IVASPE-instytucji zajmującej się kształceniem służb mundurowych (m.in. Straży Pożarnej), zlokalizowanych
  w Walencji w Hiszpanii.

Ponadto uczestnicy otrzymają:
· Pakiet edukacyjny (teczka, notes, długopis, podręczni do nauki języka hiszpańskiego
z ćwiczeniami i płytą CD, słownik polsko-hiszpański / hiszpańsko-polski, przewodnik po historycznym Regionie Andaluzja),
· Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
· Poczęstunek w trakcie przerw między zajęciami,
· Przejazd na lotnisko i przelot samolotem do Hiszpanii i z powrotem,
· Zakwaterowanie, wyżywienie i lokalne przejazdy w Hiszpanii,
· Kieszonkowe w Hiszpanii.

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 19.10.2012 r.

Biuro projektu:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 722 37 47
(sekretariat szkoły)