Zapraszamy na szkolenie dla pracodawców w zakresu zatrudniania cudzoziemców.

Zakres tematyczny:
– Cudzoziemcy – podstawowe pojęcia i definicje
– Legalność pobytu cudzoziemców na terenie RP
– Przepisy prawne regulujące wykonywanie pracy przez cudzoziemców, w Polsce,
– Tytuły i dokumenty pobytowe cudzoziemców na terenie RP,
– Cudzoziemcy, do których stosuje się przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz pozostałych aktach prawnych,
– Zatrudnianie cudzoziemców, nie będących obywatelami UE,
– Procedury uzyskania pozwolenia o pracę,
– Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, zatrudniających cudzoziemców.
Czas trwania szkolenia – 8 godzin

Celem szkolenia jest poznanie procedury zatrudniania obcokrajowców od momentu rekrutacji, przez umowę o pracę, aż po sprawozdawczość związaną z zatrudnieniem obcokrajowca.

Zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. tel. 95-722-40-06