W związku z realizacją przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim projektu pn. „Wirtualne spawanie – innowacyjne szkolenia w regionie lubuskim”, w ramach priorytetu II. „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu do nauki spawania w zakresie „Wirtualnego spawania”.

Termin składania oferty: 17.02.2015, godz. 09:00

Szczegóły oferty: pobierz, pobierz.