Zapraszamy do udziału w projekcie „Pomaga nam nauka”, który stanowi wsparcie dla nauczycieli i pracowników sektora oświaty z województwa zachodniopomorskiego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.