Szkolenie jest kierowane do:

  • osób zamierzających podjąć pracę jako tynkarz,
  • pracowników zainteresowanych poszerzaniem swoich kwalifikacji zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienia.

Program szkolenia obejmuje swoim zakresem zagadnienia dotyczące:

  • dokumentacji,
  • maszyn budowlanych,
  • rusztowań,
  • materiałów stosowanych przy robotach tynkarskich,
  • przygotowywania stanowiska pracy,
  • przygotowywania podłoży do tynkowania,
  • tynkowania mechanicznego,
  • wykonywania tynków ręcznych zwykłych, renowacyjnych, cienkowarstwowych oraz docieplania przegród zewnętrznych metodą lekką mokrą.

Czas trwania szkolenia: 155 godz.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zadań zawodowych tynkarza.

 

Masz pytania? Kliknij tutaj

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja