Rozpoczęcie: listopad 2014.

W programie kursu:
– 90 godz. zajęć praktycznych
– 30 godz. zajęć teoretycznych
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed
Komisją Instytutu Spawalnictwa.
Na zakończenie kursu każdy uczestnik
otrzymuje uprawnienia /książeczkę spawacza + certyfikat/.
Dodatkowych informacji udzielają specjaliści ds. szkoleń pod nr tel. 95 722 40 06.
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Sikorskiego 95, pokój nr 3 (parter)
66-400 Gorzów Wlkp.