Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wlkp. powstał 1 maja 2014r. w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej – 2014”. Organizacją prowadzącą RODM jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy
pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi
jest głównym celem działalności
Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej, które funkcjonują
w 17 miastach Polski.

rodm mapa polski

Ośrodki odpowiedzialne są za animowanie i inicjowanie w regionie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji oraz ośrodków analityczno-badawczych. Spotkania oraz debaty stają się okazją do dyskusji na temat funkcjonowania polskiej polityki zagranicznej w kontekście regionalnym.

Umożliwiają one również partnerom regionalnym wyrażanie opinii na temat oczekiwań w zakresie wsparcia przez MSZ ich działań o charakterze międzynarodowym.

W bieżącym roku realizowane działania w głównej mierze nawiązywać będą tematycznie do 10. rocznicy członkostwa Polski w UE oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W regionie nie zabraknie też inicjatyw  odnoszących się do:

 • doświadczeń polskiej transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej wynikających z kluczowych wydarzeń z najnowszej historii Polski, tzn.:– 25 lat przemian demokratycznych rozpoczętych w 1989r.
  – o 15 lat członkostwa Polski w NATO
 •  rozwijania współpracy w dwu- i wielostronnej pomiędzy regionami, w szczególności z państwami:- gospodarczej  Grupy Wyszehradzkiej,
  – regionu Morza Bałtyckiego,
  – Partnerstwa Wschodniego,
  – Turcją, w kontekście 600-lecia nawiązania z tym krajem stosunków dyplomatycznych,
  – Indiami, w kontekście 600-lecia nawiązania z tym krajem stosunków dyplomatycznych,
  – Rosją, w związki Rokiem Polsko-Rosyjskim w 2015r.;
 • istotnych i aktualnych zagadnień bedących przedmiotem szerokiej dyskusji, zarówno na arenie międzynarodowej, jak też w kraju, w tym:– procesu pogłębiania integracji europejskiej w odniesieniu do działań na rzecz przebudowy Unii Gospodarczo-Walutowej.
  – polityki klimatycznej i alternatywnych źródeł energii;
 • wymiaru gospodarczego polskiej polityki zagranicznej – dyplomacji ekonomicznej, w tym: promocji wśród społeczności lokalnych instrumentów wsparcia ekspansji gospodarczej na rynkach zagranicznych (instrumenty dyplomacji ekonomicznej).

Skontaktuj się z RODM w Twoim regionie i sprawdź, co ciekawego organizuje w najbliższym czasie.
Udział we wszystkich działaniach RODM jest bezpłatny.

Koordynacją pracy sieci zajmuje się Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych (kontakt:
siec@msz.gov.pl).

Lgotyp_RODM_Gorzów