WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP. ZAPRASZA DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE „POSTAW NA SIEBIE!” nr  RPLB.06.02.00-08-0006/18

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.03.2019 r. – 31.05.2020 r.

CELEM PROJEKTU JEST podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych przez 40 os (24K,16M) biernych zawodowo, w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w wieku 30 lat i więcej.

KRYTERIA JAKIE MUSISZ SPEŁNIAĆ BY ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANYM:

  • wiek 30 lat i więcej,
  • brak zatrudnienia (bierność zawodowa),
  • zamieszkanie na terenie woj. lubuskiego,
  • niskie kwalifikacje,
  • bycie osobą w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobieta, osoba z niepełnosprawnościami, osoba w wieku powyżej 50 roku życia, osoba z niskimi kwalifikacjami).

OFEROWANE WSPARCIE:

  • indywidualne doradztwo zawodowe,
  • poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • pośrednictwo pracy.

ZA UDZIAŁ W SZKOLENIACH I STAŻACH ZAWODOWYCH WYPŁACANE JEST STYPENDIUM !

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Biuro projektu:

ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 95 720 73 25, 510-134-411

e-mail:   wzdzbwe@zdz.gorzow.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.


Ogłoszenie Nr.1

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutację do projektu. Poniżej załączamy komplet dokumentów rekrutacyjnych.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Tel. 95 720 73 25, 510 134 411, mail: wzdzbwe@zdz.gorzow.pl

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., pok. nr 22 (II piętro).


Ogłoszenie Nr 2:

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku ze zmianą okresu realizacji projektu, aktualizacji uległ regulamin konkursu. Poniżej zamieszczamy aktualną wersję.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Tel. 95 720 73 25, 510 134 411, mail: wzdzbwe@zdz.gorzow.pl

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., pok. nr 22 (II piętro).

Ogłoszenie Nr 3:

Szanowni Uczestnicy,

osoby, które do dnia dzisiejszego ukończyły indywidualne doradztwo zawodowe, zapraszamy do udziału w Warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. Więcej szczegółów poniżej. O terminie będziecie Państwo powiadomieni również telefonicznie.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Termin: 21/22.11.2019 r.

Godzina: 09.00 – 14.15

Miejsce: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy,
Zespół Projektowy

Ogłoszenie Nr 4:

Szanowni Uczestnicy,

Informujemy, iż od 27 listopada 2019 r. rozpoczynamy realizację szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z elementami obsługi komputera”.

W załączeniu przesyłamy harmonogram realizacji kursu. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w siedzibie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95.

Pozdrawiamy,

Zespół Projektowy

Ogłoszenie Nr 5

Szanowni Uczestnicy,
Informujemy o terminie Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
Termin: 16/17.01.2020 r.
Godzina: 09.00 – 14.15

Miejsce: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy,
Zespół Projektowy


Ogłoszenie Nr 6

Szanowni Uczestnicy Projektu,

Osoby biorące udział w szkoleniu Spawanie metodą MAG, informujemy, iż zajęcia ruszają od 20.01.2020 r. Poniżej zamieszczamy harmonogram szkolenia.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy,
Zespół Projektowy

Ogłoszenie Nr 7

Szanowni Uczestnicy,
osoby, które do dnia dzisiejszego ukończyły indywidualne doradztwo zawodowe, zapraszamy do udziału w Warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. Więcej szczegółów poniżej. O terminie będziecie Państwo powiadomieni również telefonicznie.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Termin: 04/05.02.2020 r.
Godzina: 09.00 – 14.15

Miejsce: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

OGŁOSZENIE NR 8

Szanowni Uczestnicy,
Informujemy, iż od 20 stycznia 2020 r. rozpoczynamy realizację szkolenia „Spawanie metodą MAG”.

Poniżej przesyłamy harmonogram realizacji kursu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu,
Zespół projektowy

OGŁOSZENIE NR 9

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną przez wirus SARS-Cov-2 Wojewódzki Zakład Doskonalenia

Zawodowego w Gorzowie Wlkp. będzie świadczył pracę w godz. 8:00-12:00 do dnia 11.04.2020r.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego z Biurem Projektu: tel. 510 – 134 – 411.

OGŁOSZENIE NR 10

W związku z trwającą dalej trudną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną przez wirus SARS-Cov-2 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. świadczy pracę w ograniczonym czasie. W razie potrzeby osobistego kontaktu z Biurem Projektu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu.

Biuro Projektu:  tel. 510 – 134 – 411.


Pozdrawiamy,
Zespół Projektowy