WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP. ZAPRASZA DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE „POSTAW NA SIEBIE!” nr  RPLB.06.02.00-08-0006/18

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.03.2019 r. – 31.05.2020 r.

CELEM PROJEKTU JEST podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych przez 40 os (24K,16M) biernych zawodowo, w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w wieku 30 lat i więcej.

KRYTERIA JAKIE MUSISZ SPEŁNIAĆ BY ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANYM:

  • wiek 30 lat i więcej,
  • brak zatrudnienia (bierność zawodowa),
  • zamieszkanie na terenie woj. lubuskiego,
  • niskie kwalifikacje,
  • bycie osobą w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobieta, osoba z niepełnosprawnościami, osoba w wieku powyżej 50 roku życia, osoba z niskimi kwalifikacjami).

OFEROWANE WSPARCIE:

  • indywidualne doradztwo zawodowe,
  • poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • pośrednictwo pracy.

ZA UDZIAŁ W SZKOLENIACH I STAŻACH ZAWODOWYCH WYPŁACANE JEST STYPENDIUM !

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Biuro projektu:

ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 95 720 73 25, 510-134-411

e-mail:   wzdzbwe@zdz.gorzow.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie Nr.1

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutację do projektu. Poniżej załączamy komplet dokumentów rekrutacyjnych.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Tel. 95 720 73 25, 510 134 411, mail: wzdzbwe@zdz.gorzow.pl

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., pok. nr 22 (II piętro).