Rozpoczęcie: listopad 2014 r. (Klasa 2,3).

Dodatkowych informacji udzielają specjaliści ds. szkoleń pod nr tel. 95 722 40 06.
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Sikorskiego 95, pok. nr 3
66-400 Gorzów Wlkp.
Osoba do kontaktu: Zofia Tokarek