Szkolenie jest kierowane do:

  • osób zamierzających podjąć pracę murarza,
  • pracowników zainteresowanych poszerzaniem swoich kwalifikacji zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienia.

Program szkolenia obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:

  • dokumentacja budowlana,
  • wiadomości o materiałach budowlanych,
  • przygotowanie stanowiska roboczego,
  • ściany proste z różnych materiałów i ich izolacje,
  • stolarka i ślusarka oraz różne roboty murarskie.

Czas trwania szkolenia: 160 godzin.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zadań zawodowych murarza.

Masz pytania? Kliknij tutaj

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja