„Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych kształcenia praktycznego
szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym
jest WZDZ Gorzów Wlkp.”

RPLB.04.02.02-08-012/13-00

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2012r. do 31 grudnia 2014r. w
Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., Trzcielu i Międzyrzeczu.

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania i poprawa dostępności kształcenia zawodowego w woj. Lubuskim ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, poprzez wyposażenie/doposażenie infrastruktury edukacyjnej oraz elementy termomodernizacji w trzech szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jestWZDZ Gorzów Wlkp.

ZSP w Gorzowie Wlkp., ZSP w Międzyrzeczu i ZSP w Trzcielu.

W tym celu zakupiony zostanie niezbędny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy, który podniesie poziom kształcenia na kierunkach:
 • Fryzjer,
 • Technik usług fryzjerskich,
 • Technik usług kosmetycznych,
 • Kucharz,
 • Elektryk.

Szkoły prowadzące nabór uczniów szkół na poszczególnych kierunkach:

Zespół Szkół nr 1 WZDZ, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 95, tel. (095) 722 37 47.

 • Technik usług fryzjerskich,
 • Technik usług kosmetycznych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 66-320 Trzciel, ul. Zbąszyńska 17a, tel. (095) 743 12 66.

 • Kucharz.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 66-300 Międzyrzecz, ul. Staszica 20, tel. (095) 741 20 35.

 • Kucharz,
 • Fryzjer,
 • Technik usług kosmetycznych,
 • Elektryk.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

ul. Sikorskiego 95,
tel. (095) 722 77 47
www.zdz.gorzow.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013