Kurs przeznaczony jest dla czynnych zawodowo pracowników socjalnych.

Zakres tematyczny:

 • Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej,
 • Wybrane zagadnienia z różnych dziedzin prawa,
 • Doskonalenie metod i technik pracy socjalnej,
 • Etyka pracy socjalnej,
 • Metody i techniki tworzenia i oceny programów pomocy społecznej,
 • Metody oraz techniki oceny w pracy socjalnej,
 • Metody oraz techniki pracy w pomocy instytucjonalnej.

Liczba godzin minimum 200.

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu kwalifikującego na I stopień w zawodzie pracownik socjalny oraz aktualizacja, poszerzenie  wiedzy i umiejętności  jego uczestników oraz zwiększenie skuteczności pracy poprzez:

 • umiejętne rozpoznawanie potrzeb i problemów klientów,
 • wypracowanie lepszych sposobów podejmowania i realizowania kontaktów interpersonalnych,,
 • poznawanie metod i technik rozwiązywania sytuacji trudnych występujących w pracy socjalnej,
 • określenie wzorca osobowościowego pracownika socjalnego zatrudnionego na różnych stanowiskach i w różnych instytucjach pomocy społecznej.

 

Masz pytania? Kliknij tutaj

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja