[box type=”info” style=”rounded”]Oprocentowanie pożyczki udzielanej przez Fundusz Pożyczkowy WZDZ dla MŚP w ramach LRPO 2.5 wynosi:

 • 5,83 % dla małych i średnich przedsiębiorstw działających do 1 roku
 • 3,83 % dla małych i średnich przedsiębiorstw działających powyżej 1 roku

[/box]

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. oferuje pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r działających na terenie województwa lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego z LRPO – „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”- Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu.

W/w przedsiębiorstwa powinny spełniać następujące kryteria:

 • Mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarcza na terenie województwa lubuskiego,
 • Nie są przedsiębiorcami będącymi w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt.9 – 11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw,
 • Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy , wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • Nie są wykluczeni stosownie do Rozporządzenia Komisji(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,

Pożyczki mogą być przyznane na jeden z poniższych celów:

 • Finansowanie inwestycji polegającej m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych,
 • Tworzenie nowych miejsc pracy ,
 • Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,
 • Zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia ,aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Z finansowania wyklucza się m.in.:

 • Przeznaczenie całości pożyczki na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Zakupy nie mające charakteru gospodarczego,
 • Agroturystykę, działalność rolniczą oraz działy specjalne produkcji rolnej,
 • Przeznaczenie pożyczki na tzw .leasingową opłatę wstępną,
 • Konsolidację pożyczką innych posiadanych zobowiązań finansowych .

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 50 tys. zł

W całym okresie trwania spłaty pożyczki ustalone jest stałe oprocentowanie uzależnione od długości okresu jej spłaty. Dopuszczalny okres spłaty wynosi do 60 m-cy.

Forma zabezpieczenia spłaty pożyczki ustalana będzie każdorazowo indywidualnie w zależności od kwoty pożyczki, ryzyka przedsięwzięcia ,stanu majątkowego i statusu prawnego Pożyczkobiorcy oraz skuteczności zabezpieczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszu pożyczkowego określone są w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.w zakładce „ Pliki do pobrania „ Funduszu Pożyczkowego

Dokumenty do pobrania:

[button link=”http://zdz.gorzow.pl/download/regulamin-funduszu-pozyczkowego-3/?wpdmdl=2806″ size=”small” icon=”download”]Regulamin Funduszu Pożyczkowego[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/download/wniosek-o-pozyczke-fundusz-pozyczkowy/?wpdmdl=2810″ size=”small” icon=”download”]Wniosek o pożyczkę[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=1094″ size=”small” icon=”download”]Wymagane dokumenty dołączane do wniosku[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3266″ size=”small” icon=”download”]Lista kontrolna załączników do wniosku o pożyczkę[/button]

Dodatkowe:

[button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=1096″ size=”small” icon=”download”]Arkusz roboczy[/button] [box type=”info”]Powyższy arkusz roboczy to plik POMOCNICZY, który samodzielnie oblicza większość pól – służy do wypełnienia, a następnie skopiowania do wniosku.[/box]