2015-04-22 19_35_54-
Ze względu na kończący się okres realizacji projektu „EUROJOB-Viadrina-Poprawa perspektyw zawodowych i edukacyjnych oraz mobilności w Euroregionach Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr“ realizowany w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. poszukuje partnerów, którzy w aktywny sposób będą aktualizować dane na portalu www.euro-job.net.

W/w portal oferuje przekrój informacji o regionalnym rynku pracy na terenie niemiecko-polskich Euroregionów „Pro Europa Viadrina” oraz „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Jest on skierowany w szczególności do uczniów, nauczycieli, pracowników, pracodawców i pośredników pracy, którzy są zainteresowani nauką i pracą w kraju sąsiadów.

Portal zawiera obszerne wskazówki na temat zawodów, w których można podjąć naukę, profili poszczególnych zawodów i regulacji dotyczących ich uznawalności po obu stronach Odry.

 

Program Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.