Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. ABC prawa dla przedsiębiorcy – czyli najważniejsze aspekty prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w pigułce”. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym oraz omówione zostaną obowiązki spoczywające na przedsiębiorcach.

Szczegółowe informacje: tutaj

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości” http://www.pfp.com.pl/produkt_1078_abc_prawa_dla_przedsiebiorcy_czyli_najwazniejsze_asp
ekty_prawne_zwiazane_z_prowadzeniem_dzialalnosci_gospodarczej_w_pigulce.htm?spam=Zapisz+si%C4%99+na+to+szkolenie